Göran Everdahl: Globen - Nordens Keopspyramid. Jessika Gedin: Ny teknik och nya spektakulära diagnoser. Jonas Hallberg: Tiden är en flod.

Göran Everdahl: Globen - Nordens Keopspyramid. Jessika Gedin: Ny teknik och nya spektakulära diagnoser. Jonas Hallberg: Tiden är en flod.